Epistolario Fundación Otero Pedrayo

----
114 Destinatario/a [5]
Remitente [109]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1928-12-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1929-12-23 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1930-06-28 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1932-01-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1932-04-28 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1932-04-28 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1932-09-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1932-10-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1940-07-14 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1942-09-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1942-10-04 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1942-10-24 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1943-01-22 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1943-03-21 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1943-03-31 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1943-08-30 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1944-07-08 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1944-07-21 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1944-10-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1944-12-30 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-02-06 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-07-02 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-09-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-09-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-10-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-12-28 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1946-09-25 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1946-11-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1946-12-13 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1947-01-29 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1947-04-02 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1947-04-26 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1947-06-11 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1948-01-15 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1948-07-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1948-09-06 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1948-11-29 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1948-12-03 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-01-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-01-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-01-30 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-03-07 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-05-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-12-14 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1949-12-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1950-01-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1950-04-06 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1950-05-02 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1951-03-15 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1951-04-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1951-09-03 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1951-12-24 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1952-09-03 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1952-10-31 Destinatario/a
de Camilo José Cela, a Ramón Otero Pedrayo
Madrid
Ourense
Orixinal
1952-11-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Camilo José Cela
Santiago de Compostela
Madrid
Orixinal
1952-11-13 Destinatario/a
de Camilo José Cela, a Ramón Otero Pedrayo
Madrid
Santiago de Compostela
Orixinal
1952-12-30 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Camilo José Cela
Trasalba
Orixinal
1953-01-03 Destinatario/a
de Camilo José Cela, a Ramón Otero Pedrayo
Madrid
Trasalba
Orixinal
1953-01-07 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1953-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1954-02-00 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1954-03-24 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1954-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1954-10-13 Destinatario/a
de Camilo José Cela, a Ramón Otero Pedrayo
Madrid
Ourense
Orixinal
1954-10-28 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Camilo José Cela
Santiago de Compostela
Orixinal
1954-10-30 Destinatario/a
de Camilo José Cela, a Ramón Otero Pedrayo
Madrid
Santiago de Compostela
Orixinal
1954-11-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Camilo José Cela
Santiago de Compostela
Orixinal
1955-08-14 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1955-08-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1955-08-25 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1955-08-25 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1955-12-30 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1956-05-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1956-09-02 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1956-12-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1957-04-03 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1957-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1957-06-29 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1957-09-11 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1957-11-01 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1958-11-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1959-02-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1959-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1959-06-24 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1959-09-15 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1960-03-01 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1960-06-11 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1960-09-10 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1961-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1961-09-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1962-04-13 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1962-09-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1962-12-22 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1963-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1963-06-18 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1964-01-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1964-01-16 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1964-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1969-02-07 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1969-09-13 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1970-02-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1970-05-08 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1970-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1971-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1971-10-04 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1972-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1972-09-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1973-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1974-01-19 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1974-02-09 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1974-06-12 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1974-09-07 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1975-02-06 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1976-01-03 Remitente
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal