Epistolarios de Ramón Otero Pedrayo

----
169 Destinatario/a [85]
Mencionado/a [2]
Remitente [82]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1949-04-30 Remitente
de Ricardo Carballo Calero,de Francisco Usero Tiscar, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Ourense
Orixinal
1949-05-21 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal
1949-05-30 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Orixinal
1949-06-02 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal
1949-06-21 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal
1949-06-25 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Orixinal
1949-07-04 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal
1949-08-24 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal
1949-12-21 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal
1949-12-23 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Orixinal
1950-04-01 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Ourense
Orixinal
1950-04-16 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal
1950-05-14 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Ourense
Orixinal
1950-05-18 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal
1950-06-11 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ferrol
Ourense
Orixinal
1950-11-10 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal
1950-11-16 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1950-12-19 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal
1952-07-14 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal
1952-12-26 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Trasalba
Orixinal
1953-12-24 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1954-01-23 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1954-03-14 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1954-03-16 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1954-03-30 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1954-12-22 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1955-01-15 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1955-02-09 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1955-02-12 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1955-05-21 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Santiago de Compostela
Orixinal
1955-05-27 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1955-07-17 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Trasalba
Orixinal
1955-08-29 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1955-09-12 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1955-11-01 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1955-12-11 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1955-12-14 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1955-12-16 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1956-01-01 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal
1956-04-10 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1956-05-15 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1956-05-20 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1956-08-11 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1956-09-02 Mencionado/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1956-12-22 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1957-01-01 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal
1957-04-25 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Orixinal
1957-04-28 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Santiago de Compostela
Orixinal
1957-06-29 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal
1957-08-05 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1957-09-30 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal
1957-10-08 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1957-10-19 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1957-10-27 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Orixinal
1958-01-17 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-03-05 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Orixinal
1958-03-18 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-05-13 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-06-14 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-06-23 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-07-24 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Orixinal
1958-07-27 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-10-18 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-10-19 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-11-10 Mencionado/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1958-11-11 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-11-14 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-11-25 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1958-12-03 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-12-22 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-12-31 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1959-01-10 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal
1959-01-17 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1959-01-28 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1959-05-03 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1959-11-20 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1959-12-01 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1960-04-20 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1960-04-25 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1960-11-11 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1960-12-07 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1960-12-12 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Orixinal
1960-12-14 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1960-12-20 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1961-02-25 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1961-03-05 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Orixinal
1961-05-14 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1961-05-27 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1961-06-13 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1961-12-25 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Fingoi
Orixinal
1962-02-17 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1962-02-28 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1962-04-10 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Madrid
Trasalba
Orixinal
1962-04-10 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Madrid
Trasalba
Orixinal
1962-04-13 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1962-06-04 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1962-06-10 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santiago de Compostela
Lugo
Orixinal
1962-08-06 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1962-08-10 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1962-09-27 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1962-10-09 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal
1962-10-16 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1962-10-18 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal
1962-10-21 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal
1962-11-05 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1962-11-27 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1962-12-00 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1963-01-23 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1963-01-29 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1963-02-05 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1963-02-07 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1963-03-14 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1963-03-15 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1963-05-19 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1963-05-24 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal
1963-05-29 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1963-06-00 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal
1963-06-05 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1963-06-26 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1963-12-18 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1963-12-21 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1964-01-16 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1964-01-19 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1964-09-28 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1964-12-15 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1965-05-20 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1965-05-29 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1965-11-14 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1966-02-04 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1966-02-09 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1966-05-22 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1966-05-26 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1966-06-13 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1966-09-26 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1966-09-29 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Santiago de Compostela
Orixinal
1966-11-23 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1966-11-27 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1966-12-22 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1966-12-29 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1967-04-28 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1967-05-02 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1967-09-18 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santander
Santiago de Compostela
Orixinal
1967-09-28 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Santander
Orixinal
1968-02-18 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1968-08-08 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Santiago de Compostela
Orixinal
1968-08-16 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Trasalba
Orixinal
1969-02-07 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1969-05-27 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1969-07-18 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1969-12-08 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1969-12-23 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal
1970-02-01 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1970-02-05 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1971-09-26 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1971-12-15 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Ourense
Ourense
Orixinal
1972-02-22 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1972-03-07 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1972-11-07 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1972-12-16 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Orixinal
1972-12-27 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Santander
Santiago de Compostela
Orixinal
1973-04-28 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Trasalba
Orixinal
1973-07-26 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal
1973-08-18 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal
1973-11-04 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Orixinal
1973-11-09 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Orixinal
1974-09-16 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal
1974-09-20 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Orixinal
1974-10-10 Remitente
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Orixinal
1974-10-16 Destinatario/a
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Santiago de Compostela
Orixinal