Epistolario Fundación Otero Pedrayo

----

La Noche

Xornal editado en Santiago de Compostela entre 1946 e 1967 no que colaboraron entre outros, Francisco Fernández del Riego ou Concha Castroviejo.
Epístolas
1
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1955-08-25
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal