Epistolario Fundación Otero Pedrayo

----

Guía de Galicia

Ensaio de Ramón Otero Pedrayo escrito en 1926 onde realiza unha interpretación cultural e histórica de Galicia. En 1954 realízase a terceira edición, nesta caso publicada pola editorial Galaxia de Vigo.
Epístolas
3
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1944-10-10
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-07-02
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1952-09-03
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal