Epistolarios de Ramón Otero Pedrayo

----

Historia da Literatura Galega Contemporánea

[libro] Obra escrita en 1963 por Ricardo Carballo Calero e reeditada en 1975 e 1976.
Epístolas
29
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1957-01-01
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Orixinal
1957-08-05
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1957-09-30
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal
1958-01-17
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1958-10-19
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1960-12-14
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1961-05-14
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1962-02-28
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1962-06-04
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1962-11-27
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1962-12-00
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1963-01-23
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1963-01-29
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Trasalba
Orixinal
1963-02-07
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1963-03-14
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1963-03-15
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1963-05-24
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Ourense
Orixinal
1963-12-18
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Ourense
Lugo
Orixinal
1963-12-21
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Fingoi
Ourense
Orixinal
1964-01-16
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1964-12-15
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Lugo
Orixinal
1966-09-26
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1966-09-29
de Ramón Otero Pedrayo, a Ricardo Carballo Calero
Trasalba
Santiago de Compostela
Orixinal
1966-11-27
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1967-09-28
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Santander
Orixinal
1968-02-18
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1968-08-16
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Lugo
Trasalba
Orixinal
1969-07-18
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
1972-03-07
de Ricardo Carballo Calero, a Ramón Otero Pedrayo
Santiago de Compostela
Ourense
Orixinal
TERMOS CLAVE Persoas: Otero Pedrayo, Ramón [272]Carballo Calero, Ricardo [169]Fraguas, Antonio [110]Bustamente, María Josefa "Fita" [30]Martínez Magariños, Teresa [28]García Sabell, Domingo [27]Pondal, Eduardo [23]Fernández del Riego, Francisco [20]Piñeiro, Ramón [20]Carballo Ramos, Margarita [17]Risco, Vicente [16]Castro, Rosalía de [12]Feijoo, Benito Jerónimo [12]Cuevillas, Florentino L. [12]Parga Pondal, Isidro [12]Castelao, [11]Ferro Couselo, Xesús [9]Cunqueiro, Álvaro [8]Cabanillas, Ramón [7]Murguía, Manuel [7]Vázquez Seixas, Manuel [7]Usero Tiscar, Francisco [7]Saco y Arce, Juan Antonio [7]Valle-Inclán, [6]Martínez-Risco, Sebastián [6]Iglesias Iglesias, Luís [6]Vázquez Saco, Francisco [6]Noriega Varela, Antonio [5]Varela, José [5]Filgueira Valverde, Xosé [5]Carballo-Calero, Victoria [4]Curros Enríquez, Manuel [4]Fole, Ánxel [4]Pedrayo Ansoar, Eladia [4]Álvarez Blázquez, Xosé María [4]Pardo Bazán, Emilia [4]Cordero Carrete, Felipe [4]Fontán, Domingo [4]Chamoso Lamas, Manuel [4]Pedret Casado, Paulino [3]Méndez Ferrín, Xosé Luís [3]Cotarelo Valledor, Armando [3]Moreno Astray, Félix [3]Sanjurjo, Primitivo [3]Arenal, Concepción [3]Fraguas, Eladia [3]Montero Díaz, Santiago [3]Goethe, Johann [2]Portela Pazos, Salustiano [2]Rof Carballo, Juan [2] Tags: literatura [167]asuntos particulares [167]Colección Ramón Otero Pedrayo | Ricardo Carballo Calero [167]Colección Ramón Otero Pedrayo | Antonio Fraguas [105]Historia da Literatura Galega Contemporánea [29]Cuadernos de Estudios Gallegos [5]Historia da Galiza [5]A xente da barreira [5]Gramática elemental del gallego común [5]El viagero en la ciudad de Santiago [4]La vocación de Adrián Silva [4]A Virxe e a paisanaxe [4]Guía de Galicia [3]Adolescencia [3]Aportaciones a la literatura gallega contemporánea [3]El responso y el espejo [3]Versos iñorados e ou esquecidos de Eduardo Pondal [3]O señorito da Reboraina [3]Salterio de Fingoy [3]Hibernia Phoenicea [3]Vida del Doctor Don Marcelo Macías y García [2]El Correo Gallego [2]Guía del viajero en Santiago [2]Siglo Médico [2]Historia del Colegio de Fonseca [2]As tentacións do señor Brais [2]Del Noviciado al Ateneo [2]Schwarzwald [2]Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía [2]Homaxe da Galicia Universal [2]Os Eoás [2]La fiesta del Conde Bernstein [2]Do ermo [2]Montañesas [2]Congresso de Etnografia Internacional de Santo Tirso [2]El padre Feijóo. Su vida, doctrina e influencias [2]Atlas Hachette [1]Treinta y tres lecciones de geografía general [1]Boletín da Real Academia Galega [1]Nós [revista] [1]El Pueblo Gallego [1]La Región [1]Camino de Santiago (guión) [1]Encomenda de Beade [1]Encomenda de Ribadavia [1]Encomenda de Mourentán [1]Defensa del Pauperismo [1]Ensayo de Antropología [1]Piretología [1]Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense [1]