Epistolario Fundación Otero Pedrayo

----

Cuadernos de Estudios Gallegos

Epístolas
5
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1945-09-19
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1945-10-12
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1969-02-07
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1974-01-19
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal
1974-02-09
de Ramón Otero Pedrayo, a Antonio Fraguas
Orixinal